Om het beste uit je personeel te halen zijn een goede werksfeer en gemotiveerde medewerkers van essentieel belang. Het werven en selecteren van de juiste mensen, goed vastgelegde richtlijnen en procedures, een loket voor alle HR vragen, en de juiste begeleiding in de diverse loopbaanfases dragen hieraan bij.
Dit realiseren en met name waarborgen kost tijd, ik besteed hieraan graag mijn tijd en kennis. Neem contact met me op voor de mogelijkheden op het gebied van HR Support.

Werving en Selectie

De juiste mensen vinden en verbinden aan je organisatie maakt dat je kunt groeien.
Dit is echter wel een tijdrovende klus. Doelgroep bepalen, vacatureteksten opstellen, vacatures plaatsen, contacten onderhouden met instanties en bureau’s, selecteren en gesprekken voeren, het kost allemaal enorm veel tijd. En als het je core business niet is, kost het alleen maar meer tijd en moeite.
Maar ik ga je helpen! Door mijn jarenlange ervaring op het gebied van Werving en Selectie ben ik de aangewezen persoon om je deze zorgen uit handen te nemen zodat jij je kunt richten op waar je goed in bent.

Personeels- en loonadministratie

Als je eenmaal de juiste mensen aan je bedrijf hebt verbonden of wilt verbinden, moet je diverse zaken vastleggen en ben je wettelijk verplicht de gegevens van je medewerkers op een goede manier te waarborgen en te beschermen. Bij een rechtstreekse indiensttreding moet je een aantal officiële documenten opstellen en kunnen overleggen aan verschillende instanties. Ook zullen de mutaties moeten worden verwerkt in het personeels- en salarissysteem en moeten worden doorgegeven aan de accountant. Dankzij mijn behaalde Praktijkdiploma Loonadministratie en de jarenlange ervaring kun je deze werkzaamheden met een gerust hart aan me overlaten.

Verzuim

Een goed (preventief) verzuimbeleid en voldoende aandacht voor je medewerkers is essentieel, op deze manier kun je voortijdige problemen of overbelasting signaleren. Wanneer het niet gelukt is uitval te voorkomen, is het zaak om de begeleiding tijdens het verzuim zo optimaal mogelijk te verzorgen. Hierdoor is de kans op volledig herstel het grootst, ook zal de medewerker sneller weer in staat zijn om het werk te hervatten.
Maar ziektepreventie en -begeleiding optuigen kost tijd, daarbij is het voor de samenwerking soms beter dit door een extern persoon te laten doen.
Waar dit gewenst is stel ik een verzuimbeleid voor jouw organisatie op. Ik neem de begeleiding van je zieke medewerkers over, hierbij onderhoud ik ook de contacten met de arbodienst. Ik kan je ook adviseren in de keuze voor eventuele verzuimverzekeringen.

HR beleid

Effectief personeelsbeleid sluit aan bij de doelstellingen van de organisatie en is dus een afgeleide van de organisatiedoelstelling. Door verschillende personeelsinstrumenten op een samenhangende manier in te zetten, kunnen zowel de organisatie als de medewerkers optimaal tot ontwikkeling komen. Een goed personeelsbeleid inrichten is niet iets dat je er ‘zomaar’ bij doet, daarvoor is het belang van de ondernemer en de werknemer te groot. Ik bied assistentie bij alles op het gebied van personeelszaken, dus ook bij individuele zaken zoals ontslag, re-integratie, opleiding, outplacement of loopbaantrajecten.
Help je medewerkers zich ontwikkelen zodat ze blijven passen bij jou en je onderneming. Maar als het niet meer werkt, neem dan op een goede manier afscheid.

Handboek HR

Om je personeelsbeleid op een juiste manier te waarborgen is een (digitaal) handboek met daarin alle procedures, regelingen en actuele kennis van groot belang.
Regel het Via Mij zodat je hier geen omkijken meer naar hebt.